DVÄRGGETTER

MUSSE
Lill Torsten, Linda
Därgetshane, f. 2014

MIMMI
Lill Torsten, Linda
Dvärggetshona, f. 2014

LOVA
Hans, Linda
Dvärgetshona, f. 10-07-2013
2014 fick Lova en killing - Tova.

TOVA
Lill Torsten, Lova
Dvärgetshona, f. 2014


Dvärgetter vi haft
LINDA
Dvärggetshona, f. 2008.

Linda har fått fem killingar - 2013 Lova och Lotus, 2014 Mimmi, Musse och Brownine, tyvärr klarde sig inte Brownie.

2019 fick Linda somna in pga sjukdom.


 

LOTUS
Hans, Linda
Dvärgetshane, f. 10-07-2013.

2019 fick tyvärr Lotus somna in pga sjukdom.