valack, född 2016, ca 167cm
e. Singular LS La Silla, u. Google (SWB), ue. Diarado
uppfödare PVRT Equestrian AB, Skåne.

Startat upp till 1.00m felfritt.